Da røyking og juling var in

Før ble gamle aviser brukt til å isolere hus. I dag er isolasjonenblitt festlig lesning. Tak og vegger i gamle hus rommer mye presse-og kulturhistorie i form av blader og aviser som ble brukt tilisolasjon.