Vellukka prøvedrift på Stokka

Prøvedrifta av forbrenningsanlegget på Forus har gått godt. Utsleppa er små, og snart startar levering av fjernvarme.