Gosen og Nylund utpekt som demonstrasjonsskoler

Av de 10 nye norske skolene som har fått demonstrasjonsstatus, er tre fra Rogaland: Gosen og Nylund i Stavanger og Dalane videregående skole i Eigersund.