Ulven sett på Heskestad

Torill Espeland så en ulv nær E 39 på Heskestad i går, menssmåbruker Olav Skjerpe så spor.