Barnevernet vil kursa foreldre

Barnevernet i Sandnes vil satsa meir på å endra familiar, i staden for å kompensera med tiltak for barna utanfor heimen.