Sjøhuseierne kan bli pålagt brannsikring

Kommunen kan pålegge eierne av de verneverdige sjøhusene innerst i Vågen å brannsikre eiendommene.