Krass kritikk av McDonald's fra Mattilsynet

Etter tilsyn ved åtte McDonald's-restauranter retter Mattilsynet krass kritikk mot hurtigmatkjeden på grunn av dårlig renhold og dårlige rutiner.