Mindre støy med dobbeltspor

Selv før støyskjermingstiltak mener Stavanger kommune at dobbeltsporet til Sandnes vil redusere støyen for beboerne langs jernbanetraseen.