Narkomane har elendig status

— Statusen til rusmisbrukere er generelt veldig lav i dagens samfunn. De blir nærmest betraktet som spedalske.