Nokas-ranet: 30 nekter å la seg avhøre

Rundt 30 personer har nektet å si noe når politiet har innkalt demtil vitneavhør i forbindelse med Nokas-ranet på Domkirkeplassen iStavanger. Et tjuetall har også nektet å avgi DNA-prøver. Nåvurderer politiet rettslige avhør.