Dreper ørn lam på Rennesøy?

Fredag satt to ørner på et lammekadaver hos bonde Olav Bø. Likevel vil han ikke rope «ørn, ørn». Det vil Gunnar Sandvik i Etne.