• Hans E.H. Jacobsen

Ambulanse brukte 35 minutter