Heltedådspris til flykaptein Lian

Ordføreren i Gjesdal mener kommunen har mange å være stolt av. For eksempel Liv Godin, Finn E. Kydland og Stein Magne Lian.