E-post kan spores som vanlig post

Det er ikke vanskeligere å spore hvor en elektronisk postsending kommer fra, enn det er om brevet er lagt i konvolutt og sendt.