Sterke reaksjoner på utflaggingsplaner

Fagforeningene ved Kverneland Klepp reagerer sterkt på at Jens Ulltveit-Moe signaliserer utflagging av etterbehandling og montering av ploger når plogfabrikken «er på rett kjøl».