Glemt krigsminne funnet i Randaberg

En glemt krigshistorie om nordmenn i Skottland under krigen, er gjenfunnet på Bø i Randaberg.