Haugesund fødd i kamp mot Stavanger

— Byborgarane i Stavanger ville hindra at Haugesund skulle leggja grunnlaget som by i 1854.