Fylkesmannen har levert anmeldelsen

RSG Miljø AS, Risa AS og grunneier Trygve Rosland er anmeldt til politiet for flere brudd på forurensningsloven og forskrifter, etter dumping av restavfall i Klepp.