Ap har ikke budsjettert med mer penger til FHI enn regjeringen

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringens kutt til Folkehelseinstituttet. Men partiet har ikke satt av mer penger til dem i sine alternative budsjetter.

Ingvild Kjerkol er Aps helsepolitiske talsperson.
 • Kjetil Magne Sørenes
  Journalist
Publisert: Publisert:

Før koronapandemien traff dem, opplevde ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI) at regjeringen kuttet i budsjettene deres.

«Det betaler vi en pris for nå», skrev Ap-leder Jonas Gahr Støre på sin Facebook-side søndag.

Samme dag hadde VG spurt FHIs leder om hvorfor Danmark analyserer virusmutasjoner raskere enn Norge.

– Det kan jeg ikke svare på. Men vi i FHI har hatt betydelige kutt gjennom mange år, fra 2015 til 2019, svarte Camilla Stoltenberg.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, har uttalt til Dagbladet at Ap har «vært kritiske til rammene FHI har fått til å utføre sitt oppdrag».

– Dette kommer vi tungt tilbake til når vi etter hvert står i en annen fase av krisen, sa hun til avisen.

Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson, i debatt med helseminister Bent Høie (H).

Har ikke budsjettert med mer til FHI

Kritikken fra Ap har irritert Høyre. Regjeringspartiet viser til at Ap ikke har budsjettert med mer penger til FHI i sine alternative statsbudsjetter.

– Det er kritikkverdig at Støre var i nasjonale TV-sendinger og kritiserte dette. Han malte med bred pensel, uten å nevne at han selv har stemt for et vesentlig svakere opplegg for FHI. Det bidrar ikke akkurat til en konstruktiv debatt, sier Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland.

En gjennomgang av Aps alternative budsjetter viser at partiet ikke har budsjettert med større bevilgninger til FHI enn regjeringen i den aktuelle perioden. Det samme gjelder for Helsedirektoratet.

Ap har de siste årene stort sett lagt seg på det samme nivået som regjeringen. 2015 er et unntak. Da kuttet Ap 20 millioner i regjeringens bevilgning til FHI og tilsvarende 65 millioner i bevilgningen til Helsedirektoratet.

I sum har Ap budsjettert med 16,2 millioner kroner mindre til FHI enn de siste syv borgerlige budsjettforlikene har, og 22,5 millioner kroner mindre enn regjeringens budsjettforslag.

Folkehelseinstituttet ledes av Camilla Stoltenberg.

Ap har kritisert kutt

Men Ap har flere ganger kritisert kuttene før pandemien slo til. I en felles merknad til 2019-budsjettet skrev Ap, Sp og SV at de «mener de foreslåtte kuttene i Folkehelseinstituttet svekker viktig kunnskap og kompetanse».

De samme partiene viste også til at «tillitsvalgte mener at influensa- og pandemiberedskapen er svekket som følge av nedskjæringene».

«Situasjonen virker alvorlig», la de tre partiene til.

De tre partiene fremmet da et forslag til Stortinget om å pålegge regjeringen å gjøre en evaluering av FHIs rammer. Forslaget falt.

Høyre: Hul kritikk

Aftenposten spør Stensland om de tre partiene ikke var inne på noe.

– Ja, i ettertid er det jo lett å si at de hadde et poeng i at beredskap er viktig. Men budsjettene viser jo hvor dypt det stakk. Det gjør kritikken hul.

Men det er uansett dere som har ansvar for kuttene. Angrer du i dag?

– Jeg angrer ikke på noe og står inne for det vi har gjort. Mesteparten av reduksjonen til FHI kommer av at det rettsmedisinske miljøet ble flyttet ut, svarer Stensland.

– Jeg angrer ikke på arbeidet vårt for å ta ned det statlige byråkratiet.

– Men skulle du helst sett at FHI hadde fått mer i disse årene?

– Etterpåklokskap bringer oss ikke videre. Men det er klart at dersom en hadde visst alt om fremtiden, hadde en brukt alle penger rett.

Her er helsekuttene i Aps alternative budsjett for 2015-budsjettet.

Slik forsvarer Ap seg

En av årsakene til kuttene er regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE). Reformen pålegger statlige etater et årlig kutt på 0,5 prosent av driftsutgiftene. Målet er mer effektiv drift.

Men FHI har også fått kutt ut over dette. I treårsperioden 2016 til 2018 ble instituttet pålagt kutt på rundt 20 prosent.

– Vi har vært kritiske til ABE-reformen og til kuttene i FHI, men regjeringen Solberg har hatt flertall bak alle sine budsjetter uten Aps stemmer. Her kan de ikke løpe fra ansvaret ved å peke på alternative budsjetter som aldri fikk flertall, sier Kjerkol.

Hun legger til at Ap først og fremst har vært kritiske til regjeringens etablering av en såkalt konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen. Denne har påført FHI titalls millioner i ekstra utgifter som instituttet ikke er kompensert for, sier hun.

– Hvorfor har dere ikke budsjettert med større bevilgninger til FHI enn regjeringen, hvis dere har vært kritiske til ABE-reformen og kuttene i FHI?

– Uten de ekstra kostnadene FHI er blitt påført fra regjeringens konsernmodell, ville de hatt mer penger til beredskapsoppgaver og smittevern.

Kjerkol forklarer at Ap ikke har greid å reversere regjeringens kutt de siste åtte årene fordi partiet ikke har flertall for sin politikk.

– Til det må vi ha et flertall som prioriterer vanlige folk gjennom en sterk velferdsstat som er der når vi trenger den.

– Dere kan jo utforme Aps alternative budsjetter akkurat som dere vil. Dere trenger ikke flertall for det?

– Vi har samme økonomiske ramme som regjeringen, med unntak av at vi tar inn noe mer skatt fra de med formuer og høye inntekter. På svaret til ditt første spørsmål sa jeg tydelig at å reversere alle usosiale kutt etter åtte år med denne regjeringen, ikke er mulig. Dessverre.

Publisert:
 1. Folkehelseinstituttet
 2. Arbeiderpartiet (Ap)
 3. Erna Solberg
 4. Jonas Gahr Støre

Mest lest akkurat nå

 1. Ble avvist av SUS to ganger – betalte 16.000 kroner for privat­behandling

 2. Forsvarer før avhør i Birgitte-saken: Siktede ønsker å forklare seg nå

 3. FHI: Befolk­ningen kan nå velge type korona­vaksine

 4. 15 menn vil etterfølge henne som havne­direktør

 5. – Tiltalte overvåket huset i flere timer før drapene

 6. Silje trudde ho var gravid med sitt fjerde barn då smertene kom. Ein blod­prøve gav svar