Blå fører over gulvet

Et stort gulv, gode sko og røde og blå bånd. De er seniordansere og kvinner.