Pust fritt på høgskolen

Det er funnet bakterier som kan være legionella i et kjøletårn vedHøgskolen i Stavanger. Bygget er ikke definert som et risikoområdefor legionærsyken.