Ønsker innflyttere velkommen

Reglene for selvbyggertomter må være enklere, og gjelde også for innflyttere, mener Høyre, som hverken vil kreve tilknytning til Stavanger eller boplikt.