Leteaksjon i Eigersund

Et stort oppbud av folk fra Røde Kors Hjelpekorps og politiet lette hele torsdag og natt til fredag etter en 40 år gammel mann ved Hadland.