Farlige tilhengere på ferieveiene

Paret som kjørte en privatbil med to hester i vogn på slep, fikk en et tøft møte med vegmyndighetene på Krossmoen.