Kristin Øye Gjerde

Det dreier seg om energi. Olje og strøm. Det vi bygger byen på, somsmører og driver oss og samfunnsmaskineriet vårt videre.