Sagt av bønder:

«Ingenting er vanskeligere enn å kombinere bedriftsøkonomiens muligheter med biologiens begrensninger.»