Liksom-rodeo på mekanisk okse

Når to villhester ikke lar seg fange, og fylkesveterinæren sier neitil ritt på okserygger, måtte en elektrisk drevet okse gjøre nyttenhos Arvid Mæland på Braut.