Åslandsbakken inn - Forussletta går ut

Sist uke vedtok politikerne en prioriteringsliste for trafikksikring. Heigreveien skal prioriteres.