Vil avliva alle hundar som bit

Når hundebitt fører til døden, bør hundeeigaren tiltalast for uaktsomt drap, meiner tre fedrar til barn som har blitt drepne eller skambitne av hund.