Gladmat

Årets Gladmat er nummer fire i rekken. Gladmaten har slått an hos folk flest, selv om enkelte kritiske røster fra matekspertisen har hatt innsigelser mot utvalget av mat som tilbys.