Leger provosert av Helse Vest

Pasienter skal opereres ved private klinikker i Oslo, Bergen og Haugesund for å forkorte operasjonskøene ved sykehusene. Samtidig har leger i Stavanger ledig kapasitet.