Suldal-flyktningene sendes ut

Nye momenter som legeattest, samt uttalelse fra barnevern ogflykningekonsulent i Suldal kommune til tross:Utlendingsdirektoratet så ingen grunn til å utsette hjemsendingen.