- Må få penger nå eller droppes

Senterpartiet vil foreslå at Sandnes kommune trekker området som er satt av til godsterminal på Ganddal, dersom ikke finansieringen raskt kommer på plass.