Ordførere arbeider for helt ny sykehustype

Ordførerne i de mindre kommunene vil samarbeide med Helse Stavanger om et tilbud til pasienter som hverken hører til på sykehus eller sykehjem.