Reme lovar kamp for Jåtten

Odd Kristian Reme lovar å kjempa for at Jåtten Øst skal byggjast, med eller utan statlege midlar.