Ja til Strax-hus

Sandnes-politikarar gir skryt og støtte til dei pårørande som står bak planar om eit dagsenter for rusmisbrukarar.