Milliardkamp i regionene

— Nå er det region-Norges tur til å få sin del av statsmidlene, sier Helge Dyrnes, administrerende direktør for Bergen Næringsråd.