Slipper å betale for tauing

Ove Nyheim slipper likevel å betale for at bilen hans ble tauet bort mandag morgen etter et bilinnbrudd i Breigata.