Inkasso mot barneforeldre

For første gang vil Sandnes i år ta i bruk inkasso for å sikre at alle foreldre betaler regningene til barnehage og skolefritidsordning. Hittil har man stort sett nøyd seg med trusler om at barna vil miste plassen dersom betalingen uteblir for lenge.