Vi bruker skjønn

Hele tomten bygges nesten ned. Slik vi ser det, vil ikke Bråstein kunne oppfylle kravene til parkering. Administrasjonen forholder seg til lover og paragrafer, men vi skal gå inn og bruke skjønn, sier Odd Reidar Gausel i byggesaksutvalget.