2723 får tilbud om studieplass ved Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Stavanger har sendt ut tilbud om studieplass til 2723.Det er i alt 1864 studieplasser for studieåret 2001/2002 pågrunnstudiene. Det var 4045 primærsøkere til studieplass ved HiS.Totalt hadde 20 931 søkere HiS som studiealternativ hvorav 1061 varrealkompetansesøkere.