- Narko-behandling vil være lønnsomt

Det meste av vinningskriminaliteten begås av narkomane. Hvorfortilbyr en dem ikke behandling? spør advokat Anne Kroken. Hunreagerer på at behandlingstilbudet ved Eikely reduseres.