Elever til kamp mot kopi- penger

Elever i videregående i Rogaland betaler alt fra 100 kroner til 250 kroner til skolene i såkalte kopi-penger hvert år. Uforståelig store variasjoner fra skole til skole, mener tillitsvalgte blant elevene.