Livlaus blindpassasjer

Hoggormen som onsdag ettermiddag ville søkja ly for sommarsola på Vigdelstranda, var ikkje heilt heldig med stadvalet.