Mange fekk «sin» lege

Rundt 95 prosent av sandnesgaukane som ønskte seg fastlege, fekk innfridd sitt førsteval. Ifølgje statistikk frå trygdeetaten gjeld dette 95,5 prosent av kvinnene og 94,4 prosent av mennene i kommunen.