Ola får skjerm, men ikkje pc

Epileptikaren Ola Langeland (24) kokar kaffi, stemplar brev og legg kabal.