Grønn strøm fra Sira-Kvina

Kan én av landets ledende vannkraftprodusenter bli enda mermiljøvennlig? — Ja, sier helse-, miljø- og sikkerhetsrådgiver FinnRoy Bakken etter at Sira-Kvina kraftselskap er sertifisert etter denyeste ISO-standardene (9001 og 14001) for ledelse, styring ogmiljø.