Strid om naust

Sandnes kommune vedtok i juni at en naustbygger i Bergsagelområdet umiddelbart måtte stanse byggingen.