Advarer mot kutt i kalking

Vatn og vassdrag risikerer å bli fiske— tomme hvis Stortinget ikke griper inn mot kuttene til kalking av elver og vann som er truet av sur nedbør.