Størst sprik i svake klasser

Jo flinkere klassen som helhet er i å lese, jo mindre forskjeller er det mellom elevene innad i klassen, viser studier Senter for leseforskning har gjort.